Самостоятелна форма на обучение

2016/2017 учебна година

 

            Трета поправителна изпитна сесия

  1. Допуснати до изпити – ученици от самостоятелна форма на обучение, които не са положили успешно изпити по не повече от два учебни предмета от задължителната и задължителноизбираемата подготовка:

 


 

 

 

 

График за провеждане на изпитите - м.септември 2017 г.

 


График за провеждане на изпитите - м. юни 2017 г.

 

График за провеждане на изпитите - м. февруари 2017 г.