Въпросник

за изпълнение на показателите за определяне на допълнително трудово възнаграждение на учителите за учебната 2014 - 2015 година

 

 

Мярка "Без отсъствие"

 

Справка - декларация

 

Карта отсъствия

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

МЯРКА „БЕЗ ОТСЪСТВИЕ”

2012/2013 учебна година

 

 

График на дейностите

 

Карта за отчитане на отсъствията на ученика

 

Справка - декларация