Награда от фонд земеделие

09.11.2012 11:07

Раница и шапка получи Христо от ІІІ а клас от схемата „Училищен плод”

 

През месец Октомври на всички участници в европейската програма

бяха изпратени значки с уникален пореден номер на гърба.

Номерата бяха разиграни в томбола, организирана от фонд „Земеделие” (ДФЗ)