ХVI Регионален фестивал на руската песен и танц. Сливен 2017 г.